Energa Operator S.A. dopuszcza do stosowania osprzęt kablowy Energy Partners

Z przyjemnością informujemy, że osprzęt kablowy średniego napięcia Energy Partners został dopuszczony do stosowania w sieci energetycznej Energa Operator S.A. w wyniku prowadzonego procesu prekwalifikacji. Pozytywny wynik oceny i tym samym dopuszczenie do stosowania dotyczy muf taśmowo-żywicznych serii EROP i EROJ do kabli o izolacji papierowej, muf termokurczliwych ETOP i ETOJ do kabli o izolacji papierowej a także muf i głowic kablowych przeznaczonych do stosowania na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych.

Pełen wykaz wyrobów prekwalifikowanych i dopuszczonych do stosowania w Energa Operator S.A. dostępny jest na stronie:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja