Analiza produktywności instalacji

Województwo
Nachylenie połaci dachowej [°]
Azymut względem południa [°]

sekcja 1 sekcja 2
Typ modułów
Liczba modułów
Sprawność falownika
Stopień zacienienia

Miesięczna produkcja energii [kWh/mc]


Analiza finansowa inwestycji

roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh]
spadek mocy w instalacji [%/rok]
cena brutto zakupu energii z OSE [PLN/kWh]
cena sprzedaży energii do OSE [PLN/kWh]
wzrost cen energii w skali roku [%]
zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne [%]
koszt instalacji netto [PLN]
dotacja [%]
okres kredytowania [lata]
roczne oprocentowanie [%]
prowizja banku [%]
roczny koszt serwisowania instalacji [PLN/rok]

Zysk netto z inwestycji [PLN]

Łączny zysk z inwestycji wyniesie: