Systemy uszczelnień przepustów MD3

W uszczelnieniach systemu MD3, w odróżnieniu do MD2, zamiast montowanego od czoła stożkowego kołpaka stosuje się okrągłą gąbkę. Uszczelnienia MD3 polecane są do przepustów, które po uszczelnieniu zostaną zasypane ziemią. Wyeliminowanie kołpaka w znaczący sposób upraszcza montaż i obniża koszt produktu. Seria MD3 podobnie jak MD2 przewidziana jest do wodo- i gazoszczelnego uszczelniania wszystkich rodzajów przepustów.
Montaż polega na umieszczeniu wewnątrz przepustu dwóch profilowanych gąbek - jednej w głębi przepustu a drugiej od jego czoła - a następnie wlaniu poliuretanowego wypełniacza w wolną przestrzeń pomiędzy gąbkami. Wypełniacz zapakowany jest w przezroczystą, dwudzielną torebkę, w której oba komponenty wypełniacza zabezpieczone są przed zmieszaniem usuwalną plastikową przegrodą. Po usunięciu przegrody, zmieszaniu składników opakowania i wlaniu jego zawartości w pustą przestrzeń pomiędzy gąbkami, wypełniacz wskutek wydzielania CO2, kilkunastokrotnie zwiększa swoją objętość i całkowicie wypełnia przepust, dostosowując się do jego kształtu (nawet nieregularnego). Po kolejnych kilku minutach następuje utwardzenie.
Specyfika stosowanej technologii wymaga aby wypełnienie przepustu kablami/rurami nie było większe niż 65% jego kubatury (należy zostawić przynajmniej 35% wolnej przestrzeni na rozprężanie się wypełniacza).
Filoform gwarantuje stuprocentową wodo- i gazoszczelność oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną wypełniacza.

 

Typ Maksymalna
średnica otworu [mm]
Maksymalna
średnica kabla/rury [mm]
MD3-25 25 8
MD3-50 50 40
MD3-75 75 55
MD3-110 110 70
MD3-160 160 130
MD3-200 200 160
MD3-250 250 220

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Metoda testu Wynik
ciśnienie 1bar przez okres 30 dni brak przecieków
ciśnienie 10m słupa wody przez okres 30 dni brak przecieków
10 naprzemiennych cykli od -20°C do +40°C brak przecieków
wibracje 10Hz o amplitudzie 3mm przez 240h brak przecieków
siła o wartości 10N x średnica przepustu brak przecieków
rozgięcie kabli o kąt 45° na odcinku 250mm brak przecieków

 

Skład zestawów typu MD3:

  • gąbka (2 sztuki) do zablokowania odpływu
  • dwudzielny pojemnik z poliuretanowym wypełniaczem i gwintowanym pierścieniem wlewowym
  • rękawiczki ochronne
  • płótno ścierne
  • instrukcja montażu

UWAGA - przepusty serii MD3 mogą być montowane w wersji ogniochronnej. Zabezpieczenie ogniowe uzyskuje się poprzez zastosowanie ogniochronnej masy uszczelniającej MD+.

Tabele odczytu klasy ogniowej przepustów w zależności od konfiguracji:


 

WIDEO: